Exclusive: Ycaro Tavares by Sergio Baia

PHOTOS:
Sergio Baia

MODEL:
Ycaro Tavares

My Instagram